KKYDP PROJELERİ

KKYDP Projeleri

KKYDP Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Projeleri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 2.500.000,00 ₺ ye kadar proje

bütçelerini % 50 Hibe oranı ile desteklenmesi.

Kırsal Kalkınma Projeleri İle Amaçlanan;

 • Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
 • Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
 • Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
 • Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
 • Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
 • Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı Kapsamında Belirlenen Yatırım Konuları;

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesis yapımı,
 • Mevcut faaliyet sürdüren veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
 • Yapımına başlanılmış ancak tamamlanamamış, (kısmen yapılmış) yatırımların tamamlanması,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera yapımı,
 • Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak amacıyla, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,
 • Yaş çay üretimi için yapılacak tesisler,
 • Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri (ahır/ağıl gb.) dir.

Bu program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilmektedir. 13. Etap yatırım tamamlanma tarihi 15.11.2020 dir. Belirlenen tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle belirli süreler verilerek uzatılabilmektedir.

Desteklenen Proje Konuları;

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar; ahır, ağıl gibi,
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahipleri Kriterleri;

 • Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; Kolektif, limited, ve anonim şirketleri ve ortaklıkları, Tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Tüzel kişiliği olan kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
 • Tüzel kişiliği olan kuruluşların, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Proje Hibe Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı;

 • Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında proje bütçesi, proje konularına göre değişmekle birlikte 500.000 Türk Lirası ile 2.500.000 Türk Lirası arasında değişmektedir. En düşük proje tutarı ise 50.000 ₺ olabilmektedir.
 • Projenin hibe oranı %50 ‘dir.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Hibe Desteği Kapsamındaki Proje Giderleri;

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

KKYDP Kırsal Kalkınma ve diğer tarım ve hayvancılık hibe projeleri için HSN DANIŞMANLIK olarak tüm desteğinizle yanınızdayız. Daha ayrıntılı bilgi, belge ve doküman için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir.