YERLİ MALI BELGESİ

Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın Yerli Malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesidir. 

rünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

  1. Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
  2. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
  3. Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi alımı aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken husus Ek Hesap Cetveli’dir.

Farklı sekmelerden, ithal ve yerli girdi şeklinde ayrılarak oluşan bu cetvelde, Yerli Malı Belgesi almak istediğiniz ürüne ait girdileriniz bulunur.  

Bu girdiler, farklı bölümlerde ibraz edildikten sonra, Yerli Katkı Oranı hesaplanır. Bu oran %51 ve üzerini sağlıyorsa, ürününüz ile ilgili Yerli Malı Belgesi almaya hak kazanırsınız. 

Başvuru yapılıp Yerli Malı Belgenizin onaylanmasının ardından belgenizi 1 yıl boyunca   kullanabilirsiniz. Yerli Malı Belgesi için Ek süre alınmamaktadır. Belge süresi sona    erdiğinde, belge için tekrar başvuru yapılmaktadır.

Yerli Malı Belgesi’ne sahip olmak için,

 Firmaya ait, Yerli malı belgesine konu edilecek ürünlerin yer aldığı Kapasite Raporu ile          vizesi güncel olarak yapılmış ve yine Yerli Malı Belgesi’ne konu olacak ürününüzün de yer   aldığı Sanayi Sicil Belgenizin mutlaka bulunması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için HSN DANIŞMANLIK Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

0544 768 41 76  

0344 221 29 75